Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Μανιάτης’

Επίσκεψη στα Μεταλλεία Κασσάνδρας προγραμματίζουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

IMG_2876Σωροί από απόβλητα εμπλουτισμού του μεταλλείου (τοξικά και επικίνδυνα) πάνω από τη στέψη του φράγματος “Καρακόλι”…

Με την α.π. 4001/15.4.2010 κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ και τους άλλους αρμόδιους φορείς η “4η Τεχνική Έκθεση – Τελική” της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ΕΠΙΤΗΡΩ).

Αναφέρεται στη σελ. 2: “Μετά από 48 μήνες έχει λήξει η θητεία της ΕΠΙΤΗΡΩ...”. Επισημαίνεται δηλαδή ότι η συνέχιση μετά την 31.12.2009 της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και της λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (ΜΕΣ) γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα, αφού η ΕΠΙΤΗΡΩ δεν υφίσταται πλέον ενώ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας (ΕΜΒΕ) με το 2430πε/12.02.2009 έγγραφό της έχει κάνει σαφές ότι της έχει αφαιρεθεί κάθε σχετική αρμοδιότητα.

Με την Δ8-ΑΦ479.13/3451/618/26.02.210 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη εγκρίνεται η (επ’αόριστον) συνέχιση της λειτουργίας των ΜΕΣ και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη με τήρηση “των αυτών Περιβαλλοντικών Όρων”.

Με την 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ ακυρώνεται συνολικά η Απόφαση του κ. Μανιάτη, δυο ολόκληρους μήνες μετά την έκδοσή της. Και ο κ. Υφυπουργός μένει έκθετος! (more…)

Read Full Post »

Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Μανιάτη,

Επισημαίνετε στα στοιχεία των καταγγελιών μας “πλήθος από ανακρίβειες και επιλεκτική παράλειψη άλλων πληροφοριών που δεν θα επέτρεπαν στον συγγραφέα να καταλήξει στα καταφανώς κινδυνολογικά συμπεράσματα”.

Με τη σειρά μας επισημαίνουμε, τόσο στην απόφαση συνέχισης της εξόρυξης με φουρνέλα κάτω από τη Στρατονίκη όσο και στην “απάντησή” σας στις καταγγελίες μας, τη συνέχιση του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΝΑ των προκατόχων σας. Διαπιστώνουμε επίσης την απόλυτη ταύτιση της ΕΥΠΕ με τους “επενδυτές” και την απαξίωση των πολιτών που επιχειρούν να αντιδράσουν στις καταστροφικές τους “επενδύσεις”.

Λαμβάνουμε λοιπόν την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι: (more…)

Read Full Post »

Δημοσιεύουμε την απάντηση που λάβαμε από το γραφείο του Υφυπουργού κ. Μανιάτη. Προφανώς έχουμε πάρα πολλά να πούμε σχετικά με τα αναφερόμενα στο έγγραφο και θα τα γράψουμε τις επόμενες μέρες.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Με αφορμή ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, με ημερομηνία 23 Μαρτίου 2010, υπό τον τίτλο «Μεταλλεία Κασσάνδρας: η κατά Μανιάτη “χρηστή Διοίκηση”!» και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε σχετικό απαντητικό έγγραφο προς τον Δήμο Σταγείρων – Ακάνθου, με θέμα : «Έγγραφη καταγγελία του Α. Παπαγεωργίου και 17 κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης σχετικά με λειτουργία μεταλλείου».

———————————————–
ΘΕΜΑ: Έγγραφη καταγγελία του κ. Α. Παπαγεωργίου και 17 κατοίκων του Δ.Δ. Στρατονίκης σχετικά με λειτουργία μεταλλείου. (more…)

Read Full Post »

Νέο κρούσμα της κατά τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ.Μανιάτη “χρηστής Διοίκησης”! To παρακάτω έγγραφο απευθύνεται από την ΕΥΠΕ σε δυο από τους υπογράφοντες την από 25.2.2010 καταγγελία για τη συνέχιση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη (τους κ. Απόστολο Παπαγεωργίου και Παύλο Τομέ). Ακολουθεί η απάντησή μας. (more…)

Read Full Post »

Stoa360Aug08Έγγραφο με την υπογραφή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Μανιάτη παρατείνει επ’αόριστον την ισχύ των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του μεταλλείου των “Μαύρων Πετρών” κάτω από τη Στρατονίκη,  οι οποίοι έληξαν στις 31.12.2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ!!!

Έγγραφο Δ8-Α/Φ7.79.13/3451/618/26.02.2010 του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη: (more…)

Read Full Post »

Η ημερίδα του ΤΕΕ πραγματοποιήθηκε “με μεγάλη επιτυχία” στις 13 Ιανουαρίου στην Αθήνα. Έγινε μια ωραιοποιημένη παρουσίαση του εξορυκτικού κλάδου, γεμάτη παχιά λόγια για “βιώσιμη ανάπτυξη”, “περιβαλλοντική προστασία και αποκατάσταση”, “διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες”, ευχολόγια και υποσχέσεις. Έτσι η ημερίδα πέτυχε τουλάχιστον τον έναν από τους στόχους της, τον επικοινωνιακό, αφού οι εφημερίδες της επόμενης μέρας ήταν γεμάτες από ύμνους για τη μεταλλευτική βιομηχανία και τη συνεισφορά της στην εθνική οικονομία.

Στο δεύτερο σκέλος της όμως, αυτό της ακανθώδους “αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες”, η ημερίδα απέτυχε παταγωδώς. Οι τοπικές κοινωνίες δεν κλήθηκαν στην ημερίδα (με εξαίρεση εμάς που προσκληθήκαμε προφορικά από τον κ. Ρουσσέτο Λειβαδάρο της Οργανωτικής Επιτροπής) και απουσίαζαν παντελώς από την δεκάδα (τουλάχιστον) των χαιρετισμών/εισηγήσεων και από τις εικοσιπέντε (25) παρουσιάσεις. Οι ανώνυμοι ενεργοί πολίτες που απρόσκλητοι πήγαν στην εκδήλωση, εκφράσθηκαν με τέσσερις (4) τρίλεπτες παρουσίες στο βήμα, στο τέλος της ημερίδας όταν η αίθουσα είχε περίπου αδειάσει. 12 λεπτά για τις τοπικές κοινωνίες στις 12 ώρες διάρκειας της ημερίδας.

Ο καμβάς πάνω στον οποίον ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) και ο “μεταλλευτικός” κλάδος του ΤΕΕ έπλεξαν την ημερίδα ήταν η περίφημη “Πρωτοβουλία Verheugen για τις πρώτες ύλες”. (more…)

Read Full Post »

Stoa360Aug08Το περίφημο Road Header ή “μετροπόντικας”, που δεν χρησιμοποιήθηκε ΠΟΤΕ για εξόρυξη στη Στρατονίκη…

Στις 31.12.2009 έληξε η ισχύς των τριών πράξεων αδειοδότησης της εξόρυξης του μεταλλείου Μαύρες Πέτρες κάτω από τη Στρατονίκη και της λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστασεων Στρατωνίου. Έπαυσε επίσης να υφίσταται νομικά η Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων (“ΕΠΙΤΗΡΩ”) η οποία συγκροτήθηκε με διάταξη της ΚΥΑ 143088/2005 “για να ασκεί την παρακολούθηση και τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας ΚΥΑ”.

Κατά τον όρο Ζ2 της ΚΥΑ: “Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση, εκσυγχρονισμό και την ανανέωση της χρονικής ισχύος της παρούσας απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.03.2003”, δηλαδή έκδοση νέας ΠΠΕΑ και ΜΠΕ για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Μέχρι σήμερα η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ δεν έχει υποβάλει καμία από τις μελέτες που προβλέπονται από τον όρο Ζ2 για την ανανέωση της ισχύος της αδειοδότησης. (more…)

Read Full Post »

« Newer Posts