Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘ΕΠΙΤΗΡΩ’

Με την απόφαση Α.Π. οικ. 197504 στις 10 Απριλίου 2012 των Υπουργών ΠΕΚΑ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, συγκροτήθηκε “Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων α) «ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.»”.

Μπορεί στη Χαλκιδική να γίνεται χαμός με την παράνομη κατάληψη του βουνού από την ELDORADO-HELLAS GOLD και τους fullface μασκοφόρους σεκιουριτάδες της. Μπορεί να έχει κατακλυστεί το διαδίκτυο με τις εικόνες των συγκρούσεων των κατοίκων με τα ΜΑΤ και τους μισθοφόρους της εταιρείας. Μπορεί να είναι πλέον σαφές σε όποιον θέλει να δει, αυτό που τόσον καιρό κράτος, εταιρεία και πουλημένα ΜΜΕ προσπαθούν απεγνωσμένα να κρύψουν: ότι ο κόσμος της Χαλκιδικής δεν την θέλει αυτή την “επένδυση” που προσπαθούν να της επιβάλλουν.

Στην Αθήνα πέρα βρέχει… (more…)

Read Full Post »

Επίσκεψη στα Μεταλλεία Κασσάνδρας προγραμματίζουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος

IMG_2876Σωροί από απόβλητα εμπλουτισμού του μεταλλείου (τοξικά και επικίνδυνα) πάνω από τη στέψη του φράγματος “Καρακόλι”…

Με την α.π. 4001/15.4.2010 κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΚΑ και τους άλλους αρμόδιους φορείς η “4η Τεχνική Έκθεση – Τελική” της Επιτροπής Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (ΕΠΙΤΗΡΩ).

Αναφέρεται στη σελ. 2: “Μετά από 48 μήνες έχει λήξει η θητεία της ΕΠΙΤΗΡΩ...”. Επισημαίνεται δηλαδή ότι η συνέχιση μετά την 31.12.2009 της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη και της λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου (ΜΕΣ) γίνεται εντελώς ανεξέλεγκτα, αφού η ΕΠΙΤΗΡΩ δεν υφίσταται πλέον ενώ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδας (ΕΜΒΕ) με το 2430πε/12.02.2009 έγγραφό της έχει κάνει σαφές ότι της έχει αφαιρεθεί κάθε σχετική αρμοδιότητα.

Με την Δ8-ΑΦ479.13/3451/618/26.02.210 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη εγκρίνεται η (επ’αόριστον) συνέχιση της λειτουργίας των ΜΕΣ και της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη με τήρηση “των αυτών Περιβαλλοντικών Όρων”.

Με την 4η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ ακυρώνεται συνολικά η Απόφαση του κ. Μανιάτη, δυο ολόκληρους μήνες μετά την έκδοσή της. Και ο κ. Υφυπουργός μένει έκθετος! (more…)

Read Full Post »

Αξιότιμε Υφυπουργέ κ. Μανιάτη,

Επισημαίνετε στα στοιχεία των καταγγελιών μας “πλήθος από ανακρίβειες και επιλεκτική παράλειψη άλλων πληροφοριών που δεν θα επέτρεπαν στον συγγραφέα να καταλήξει στα καταφανώς κινδυνολογικά συμπεράσματα”.

Με τη σειρά μας επισημαίνουμε, τόσο στην απόφαση συνέχισης της εξόρυξης με φουρνέλα κάτω από τη Στρατονίκη όσο και στην “απάντησή” σας στις καταγγελίες μας, τη συνέχιση του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΑΝΑ των προκατόχων σας. Διαπιστώνουμε επίσης την απόλυτη ταύτιση της ΕΥΠΕ με τους “επενδυτές” και την απαξίωση των πολιτών που επιχειρούν να αντιδράσουν στις καταστροφικές τους “επενδύσεις”.

Λαμβάνουμε λοιπόν την τιμή να σας αναφέρουμε τα κάτωθι: (more…)

Read Full Post »

Stoa360Aug08-(3)Στις 8 Φεβρουαρίου δημοσιεύθηκαν οι 462/2010 και 463/2010 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες απορρίπονται οι προσφυγές των κατοίκων της Στρατονίκης κατά της εξόρυξης κάτω από τον οικισμό. Οι αποφάσεις αυτές έγιναν δεκτές με άκρατο ενθουσιασμό από τους άσπονδους φίλους του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ και οπαδούς της εξόρυξης. Παραμερίσθηκε έτσι – προσωρινά – η πολεμική που ασκούνταν κατά του ΣτΕ και ειδικά του Ε’ Τμήματος από όλες τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις της χώρας, λόγω της ακύρωσης μεγάλου αριθμού μεταλλευτικών έργων.

Εμείς δεν πρόκειται βέβαια να κρίνουμε το Ανώτατο Ακυρωτικό δικαστήριο, θα δώσουμε όμως μερικά διευκρινιστικά στοιχεία για την προσφυγή και την άποψη μας για τη σημασία της απόφασης.

Τον Οκτώβριο 2005 ομάδα κατοίκων της Στρατονίκης κατέθεσε ενώπιον του ΣτΕ αίτηση ακυρώσεως της ΚΥΑ 45129/1999 “Περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου”, όπως αυτή συμπληρώθηκε/τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 143088/2005 και της Απόφαση Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης της εξόρυξης. Κατά της ΚΥΑ 45129/1999 που αφορούσε στην εξόρυξη του μεταλλείου “Μαντέμ Λάκκος” ουδείς ουδέποτε προσέφυγε στο ΣτΕ.

Η τροποποίηση της 45129/1999 αφορά στην εξόρυξη κάτω από το δομημένο οικισμό της Στρατονίκης “με τη χρήση του μηχανήματος σημειακής κοπής Road Header σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της εξόρυξης και περιορισμό των εκρηκτικών (φουρνέλα) σε ποσοστό μικρότερο του 30% σε μηνιαία βάση”. Το σύνολο της ΜΠΕ της “τροποποίησης” δομήθηκε γύρω από το θαυματουργό μηχάνημα Road Header που θα εξασφάλιζε την αδιατάρακτη και ασφαλή για τη Στρατονίκη και τους κατοίκους της εξόρυξη. (more…)

Read Full Post »

Ι. Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η εξόρυξη του μεταλλείου “Μαύρες Πέτρες” κάτω από το δομημένο τμήμα του οικισμού Στρατονίκης έχει αδειοδοτηθεί με τις εξής πράξεις:

  1. ΚΥΑ 45129/1999 “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου” της TVX HELLAS A.E.
  2. ΚΥΑ 143088/2005 “Τροποποίηση της ΚΥΑ 45129/1999, όπως αυτή ισχύει μετά την ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της με την ΚΥΑ 107298/2001”.
    Κατά τον όρο Ζ1: “Οι παραπάνω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν μέχρι τις 31.12.2009 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια”.
  3. Απόφαση Δ8-Α/Φ7.49.13/16547/4496/07.09.2005 του Υπουργού Ανάπτυξης “Έγκριση Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών”.
    Κατά τον όρο 13: “Η παρούσα Απόφαση παύει ισχύουσα με τη λήξη ισχύος της ΚΥΑ 143088/2005” ήτοι στις 31.12.2009.

II. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με τις ανωτέρω πράξεις:

Για την βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση και εκσυγχρονισμό του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ ή για ανανέωση της χρονικής ισχύος της παρούσας Απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.03.2003 (ΦΕΚ 332Β’/2003). Δηλαδή διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002”.

(more…)

Read Full Post »